การขยายงาน

การขยายงานเกี่ยวข้องกับการเพิ่มจำนวนงานที่เกี่ยวข้องกับงานเพื่อเพิ่มความหลากหลายของงาน วิธีนี้จะประสบความสำเร็จมากที่สุดเมื่องานที่เพิ่มเข้ามาต้องการให้พนักงานเพิ่มระดับความรู้ของเธอ ตัวอย่างเช่นคนงานในสายการผลิตสามารถได้รับมอบหมายให้ดำเนินการตรวจสอบคุณภาพงานของเธอ ผลลัพธ์ของการขยายงานอาจเป็นพนักงานที่มีความสามารถในการทำงานที่หลากหลายรวมถึงการเติมเต็มซึ่งกันและกัน ด้วยความสามารถที่กว้างขึ้นพนักงานที่มีงานเพิ่มขึ้นอาจมีสิทธิ์ได้รับค่าจ้างในอัตราที่สูงขึ้น