เอกสารงาน

เอกสารการทำงานคือการรวบรวมเอกสารที่ประกอบโดยผู้สอบบัญชีในขณะที่ตรวจสอบบันทึกทางการเงินของลูกค้า เอกสารการทำงานแสดงหลักฐานที่ใช้ในการแสดงความเห็นของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับบันทึกทางการเงินของลูกค้า เอกสารงานจะถูกตรวจสอบโดยเป็นส่วนหนึ่งของการตรวจสอบโดยเพื่อนตามมาตรฐานที่ประกาศใช้โดยหน่วยงานกำหนดมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง เอกสารต่อไปนี้อาจรวมอยู่ในเอกสารการทำงาน:

  • วิเคราะห์

  • ผลการยืนยัน

  • บันทึกช่วยจำ

  • กำหนดการ

  • การถอดเสียง