ต้นทุนความล้มเหลวภายใน

ต้นทุนความล้มเหลวภายในคือต้นทุนคุณภาพที่เกี่ยวข้องกับความล้มเหลวของผลิตภัณฑ์ที่ค้นพบก่อนที่ผลิตภัณฑ์จะออกจากโรงงาน ความล้มเหลวเหล่านี้ถูกค้นพบผ่านกระบวนการตรวจสอบภายในของ บริษัท ตัวอย่างของต้นทุนความล้มเหลวภายใน ได้แก่ :

  • กิจกรรมการวิเคราะห์ความล้มเหลว

  • ต้นทุนการทำซ้ำผลิตภัณฑ์

  • สินค้าทิ้งสุทธิจากการขายเศษเหล็ก

  • ปริมาณงานหายไป

ต้นทุนความล้มเหลวภายในเป็นหนึ่งในสี่ต้นทุนด้านคุณภาพ ค่าใช้จ่ายอีกสามอย่าง ได้แก่ ต้นทุนเชิงป้องกันต้นทุนประเมินและต้นทุนความล้มเหลวภายนอก