เวลาหย่อน

เวลาหย่อนเป็นช่วงเวลาที่เกิดขึ้นเมื่อมีกิจกรรมที่สามารถดำเนินการให้เสร็จสิ้นก่อนเวลาที่จำเป็นจริง ความแตกต่างระหว่างวันที่เสร็จตามกำหนดการและวันที่ต้องการเพื่อให้ตรงตามเส้นทางวิกฤตคือระยะเวลาที่หย่อน ผู้จัดการโครงการควรตระหนักอยู่เสมอว่าเวลาที่หย่อนยานมีอยู่ในโครงการใดเนื่องจากเวลานี้สามารถใช้เพื่อสับเปลี่ยนกำหนดการเพื่อรองรับเส้นทางวิกฤตได้ ตัวอย่างเช่นหากมีเวลาว่างในงานที่ไม่ได้อยู่บนเส้นทางวิกฤตทรัพยากรสามารถเปลี่ยนจากงานนั้นไปเป็นงานที่อยู่บนเส้นทางวิกฤตได้ซึ่งจะช่วยหนุนงานที่สำคัญที่สุด นอกจากนี้คุณยังสามารถติดตามแนวโน้มในช่วงเวลาที่หย่อนยานสำหรับแต่ละงาน หากแนวโน้มลดลงอาจบ่งชี้ว่างานใช้เวลานานกว่าที่คาดไว้