ผลของสินค้าคงคลังสิ้นสุดที่คุยโว

เมื่อสิ้นสุดสินค้าคงคลังจะคุยโวจะช่วยลดจำนวนสินค้าคงคลังที่จะถูกเรียกเก็บจากต้นทุนสินค้าที่ขายในช่วงเวลานั้น ผลลัพธ์คือต้นทุนสินค้าค่าใช้จ่ายที่ขายลดลงในรอบระยะเวลารายงานปัจจุบัน คุณสามารถดูสิ่งนี้ได้ด้วยสูตรต่อไปนี้เพื่อรับต้นทุนสินค้าที่ขาย:

สินค้าคงคลังเริ่มต้น + การซื้อ - สินค้าคงคลังสิ้นสุด = ต้นทุนสินค้าที่ขาย

ดังนั้นหาก บริษัท ABC มีสินค้าคงคลังเริ่มต้นที่ 1,000 ดอลลาร์ซื้อสินค้า 5,000 ดอลลาร์และสินค้าคงเหลือที่นับได้อย่างถูกต้อง 2,000 ดอลลาร์ต้นทุนสินค้าที่ขายคือ:

สินค้าคงคลังเริ่มต้น $ 1,000 + การซื้อ 5,000 ดอลลาร์

- $ 2,000 สิ้นสุดสินค้าคงคลัง = $ 4,000 ต้นทุนขายสินค้า

แต่หากมีการระบุสินค้าคงคลังที่ไม่ถูกต้องสูงเกินไปที่ 2,500 ดอลลาร์การคำนวณจะกลายเป็น:

สินค้าคงคลังเริ่มต้น $ 1,000 + การซื้อ 5,000 ดอลลาร์

- $ 2,500 สิ้นสุดสินค้าคงคลัง = $ 3,500 ต้นทุนขายสินค้า

ในระยะสั้นการพูดเกินจริงของสินค้าคงคลังที่สิ้นสุด $ 500 แปลโดยตรงเป็นการลดต้นทุนสินค้าที่ขายในจำนวนที่เท่ากัน

หากการพูดเกินจริงของสินค้าคงคลังสิ้นสุดได้รับการแก้ไขในช่วงเวลาต่อ ๆ ไปปัญหานี้จะย้อนกลับเองเมื่อตัวเลขสินค้าคงคลังลดลงซึ่งจะเปลี่ยนการพูดเกินจริงกลับไปเป็นต้นทุนสินค้าที่ขายซึ่งจะเพิ่มต้นทุนของสินค้าที่ขายในช่วงเวลาใดในอนาคตที่มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น .

เมื่อมีการพูดเกินจริงของสินค้าคงคลังที่สิ้นสุดเกิดขึ้นต้นทุนสินค้าที่ขายจะถูกระบุไว้ต่ำเกินไปซึ่งหมายความว่ารายได้สุทธิก่อนหักภาษีจะเกินจริงจากจำนวนสินค้าคงคลังที่มากเกินไป อย่างไรก็ตามภาษีรายได้จะต้องจ่ายตามจำนวนเงินที่เกินจริง ดังนั้นผลกระทบของการพูดเกินจริงต่อรายได้สุทธิหลังหักภาษีคือจำนวนเงินที่เกินจริงหักด้วยจำนวนภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้อง

หากต้องการย้อนกลับไปที่ตัวอย่างก่อนหน้านี้หาก บริษัท ABC มีกำไรสุทธิก่อนหักภาษี 3,500 เหรียญสหรัฐการยุติสินค้าคงคลังเกิน 500 ดอลลาร์จะช่วยลดต้นทุนสินค้าที่ขายได้ 500 ดอลลาร์ซึ่งจะเพิ่มกำไรสุทธิของ ABC ก่อนหักภาษีเป็น 4,000 ดอลลาร์ หาก ABC มีอัตราภาษีเงินได้ส่วนเพิ่ม 30% นั่นหมายความว่าตอนนี้ ABC ต้องจ่ายภาษีเพิ่มอีก 150 ดอลลาร์ (รายได้พิเศษ 500 ดอลลาร์ x อัตราภาษี 30%)

รายได้ที่สิ้นสุดอาจเกินเลยโดยเจตนาเมื่อฝ่ายบริหารต้องการรายงานผลกำไรที่สูงผิดปกติอาจเป็นไปตามความคาดหวังของนักลงทุนบรรลุเป้าหมายโบนัสหรือเกินความต้องการเงินกู้ ในกรณีเหล่านี้มีเครื่องมือมากมายสำหรับการใช้จ่ายเกินจริงในสินค้าคงคลังที่ฉ้อโกงเช่นการลดการสำรองการสูญเสียสินค้าคงคลังการใช้เกินมูลค่าของส่วนประกอบสินค้าคงคลังการนับรายการสินค้าคงคลังมากเกินไปการกำหนดค่าโสหุ้ยโดยรวมและอื่น ๆ