ผลตอบแทนจากการลงทุน

อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนคือเปอร์เซ็นต์ของราคาที่แข็งค่าขึ้นจากการลงทุน คำนวณจากการเพิ่มขึ้นของราคาเงินลงทุนหารด้วยต้นทุนการได้มาเดิม ตัวอย่างเช่นหากมีการซื้อหลักทรัพย์ในราคา $ 100 และต่อมาขายในราคา 125 ดอลลาร์ผลตอบแทนจากเงินทุนจะได้รับ 25% หากราคาของการลงทุนต่ำกว่าราคาซื้อจะไม่มีผลตอบแทนจากการลงทุน

แนวคิดนี้ไม่รวมถึงเงินปันผลที่ได้รับ มันขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลงในราคาของการลงทุนเท่านั้น ในการคำนวณผลตอบแทนทั้งหมดจากหุ้นนักลงทุนต้องรวมผลตอบแทนจากการลงทุนและผลตอบแทนจากเงินปันผล