อุปกรณ์ในมือ

วัสดุสิ้นเปลืองในมือหมายถึงสต็อกของวัสดุสิ้นเปลืองที่มีอยู่ในมือซึ่งโดยปกติธุรกิจจะดูแลรักษาเพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน หากค่าใช้จ่ายของรายการเหล่านี้เล็กน้อยอาจมีการคิดค่าใช้จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้น หากจำนวนเงินมีความสำคัญมากขึ้นต้นทุนในขั้นต้นสามารถจัดประเภทเป็นสินทรัพย์จากนั้นจะเรียกเก็บเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อมีการใช้วัสดุสิ้นเปลืองในมือ