แผนการฟอกเงิน

การฟอกเงินเป็นกระบวนการปิดบังต้นกำเนิดของเงินสดที่ได้มาอย่างผิดกฎหมายเพื่อให้ดูเหมือนว่าถูกต้องตามกฎหมาย ด้วยการใช้การฟอกเงินเราสามารถหลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่รัฐบาลจะมีเงินสดเพียงพอ แนวคิดพื้นฐานที่อยู่เบื้องหลังแผนการฟอกเงินคือการเปลี่ยนเงินสดที่ได้มาอย่างผิดกฎหมายไปยังหน่วยงานอื่นโดยปกติจะอยู่ในประเทศอื่นแล้วแปลงเป็นทรัพย์สินตามกฎหมาย กระบวนการนี้จะทำงานได้ดีที่สุดเมื่อมีการเลื่อนเงินสดไปตามหน่วยงานอื่น ๆ ในหลายประเทศจึงทำให้ยากต่อการตรวจสอบที่มาของเงิน เมื่อเงินสดถูกเปลี่ยนผ่านบัญชีธนาคารขององค์กรจำนวนมากเพียงพอแล้วจะมีการลงทุนในหน่วยงานที่ถูกต้องตามกฎหมายเช่นร้านอาหารอาคารสำนักงานฟาร์มหรือโรงงานผลิต

แผนการฟอกเงินที่ดีที่สุดเกี่ยวข้องกับการโยกย้ายเงินผ่านผู้คนจำนวนมากดังนั้นจึงทำให้ยากขึ้นสำหรับทุกคนที่จะเชื่อมโยงเงินที่ฝ่ายหนึ่งได้รับเนื่องจากเป็นเงินที่คนอื่นถือ ความเสี่ยงของผู้ฟอกเงินคือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะหลบหนีด้วยเงินสดดังนั้นค่าธรรมเนียมหรือค่าคอมมิชชั่นจำนวนมากจึงได้รับอนุญาตเมื่อเงินเปลี่ยนผ่านหน่วยงานต่างๆที่ฟอกเงิน

ขั้นตอนพื้นฐานในโครงการฟอกเงินมีดังนี้:

  1. ตำแหน่งในสถาบันการเงิน เงินสดจะฝากในบัญชีธนาคาร อาจเป็นเรื่องยากเนื่องจากธนาคารต้องแจ้งให้รัฐบาลทราบถึงการฝากเงินสดจำนวนมาก ดังนั้นการฝากเงินจะทำในจำนวนเล็กน้อยและมีขนาดไม่สม่ำเสมอโดยใช้บัญชีที่หลากหลายจากธนาคารต่างๆ นอกจากนี้เจ้าหน้าที่ธนาคารอาจติดสินบนไม่ให้รายงานการฝากเงินสดเหล่านี้

  2. การเคลื่อนไหวของเงินสด เมื่อฝากเงินแล้วเงินสดจะถูกโอนในจำนวนที่แตกต่างกันไปยังบัญชีอื่น ๆ ในธนาคารในหลาย ๆ ประเทศโดยมีจุดประสงค์เพื่อให้การโอนเงินเป็นไปได้ยากที่สุด ตัวอย่างวิธีการเคลื่อนไหวของเงินสดนี้มีดังนี้:

    • ธนาคารใต้ดิน มีระบบ "ธนาคารใต้ดิน" ที่ไม่มีเอกสารในบางประเทศที่ไม่รายงานธุรกรรมของตนต่อรัฐบาล เงินจะถูกเปลี่ยนเข้าและออกจากระบบธนาคารเหล่านี้

    • บริษัท เชลล์ มีการสร้าง บริษัท ปลอมขึ้นเพื่อนำเสนอสินค้าและบริการปลอมเพื่อแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด เมื่อได้รับเงินสดนี้เป็นทรัพย์สินของ บริษัท เชลล์ซึ่งน่าจะอยู่ภายใต้การควบคุมของเจ้าของเงินสดเดิมหรือ บริษัท ร่วม

    • ธุรกิจที่ถูกกฎหมาย เงินสดจะถูกอัดฉีดในธุรกิจที่ถูกต้องโดยมีใบเรียกเก็บเงินทางธุรกิจนั้นเพื่อหารายได้เพิ่มเติมและชำระด้วยเงินสดที่ซัก

  3. แปลงเงินสด เมื่อแหล่งที่มาของเงินสดถูกบดบังเพียงพอแล้วจะใช้ในการซื้อสินทรัพย์ซึ่งแตกต่างกันไปจากสินค้าโภคภัณฑ์ไปจนถึงอสังหาริมทรัพย์ นี่แสดงถึงเงินสดในเวอร์ชัน "ทำความสะอาด" - ไม่สามารถตรวจสอบได้และดูเหมือนว่าจะถูกต้องตามกฎหมาย

การดำเนินการฟอกเงินอาจมีความซับซ้อนมากโดยต้องอาศัยบริการของทนายความนายธนาคารและนักบัญชีเพื่อฝันถึงแผนการฟอกเงินใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่องและติดตามการไหลเวียนของเงิน