ศูนย์ต้นทุน

ศูนย์ต้นทุนคือหน่วยธุรกิจที่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเท่านั้น ผู้จัดการศูนย์ต้นทุนจะไม่รับผิดชอบต่อการสร้างรายได้หรือการใช้สินทรัพย์ โดยปกติแล้วประสิทธิภาพของศูนย์ต้นทุนจะถูกประเมินโดยการเปรียบเทียบงบประมาณกับต้นทุนจริง ต้นทุนที่เกิดขึ้นโดยศูนย์ต้นทุนอาจรวมเป็นกลุ่มต้นทุนและปันส่วนให้กับหน่วยธุรกิจอื่นหากศูนย์ต้นทุนดำเนินการให้บริการสำหรับหน่วยธุรกิจอื่น ตัวอย่างของศูนย์ต้นทุนมีดังนี้:

  • แผนกบัญชี

  • ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

  • แผนกไอที

  • แผนกซ่อมบำรุง

  • การวิจัยและพัฒนา

ศูนย์ต้นทุนสามารถกำหนดได้ในระดับที่เล็กกว่าแผนก อาจเกี่ยวข้องกับตำแหน่งงานเครื่องจักรหรือสายการประกอบโดยเฉพาะ อย่างไรก็ตามมุมมองที่ละเอียดยิ่งขึ้นของศูนย์ต้นทุนนี้ต้องการการติดตามข้อมูลที่ละเอียดมากขึ้นดังนั้นจึงไม่นิยมใช้

การมุ่งเน้นการบริหารจัดการในศูนย์ต้นทุนมักจะอยู่ที่การรักษาค่าใช้จ่ายให้อยู่ในระดับต่ำสุดโดยอาจใช้การเอาท์ซอร์สระบบอัตโนมัติหรือระดับการจ่ายสูงสุด ข้อยกเว้นหลักคือเมื่อศูนย์ต้นทุนมีส่วนช่วยในการทำกำไรทางอ้อม (เช่น R&D) ซึ่งในกรณีนี้จะต้องมีระดับค่าใช้จ่ายขั้นต่ำที่แน่นอนเพื่อสนับสนุนการขาย